Par mums

SIA "Baltic Research Center" darbību uzsāka 2014.gadā un šobrīd ir izveidojies par vienu no modernākajiem testēšanas un izpētes centriem Baltijā.

Misija

Sniegt objektīvu apliecinājumu kvalitātei.

Vīzija

Ikviens cilvēks un organizācija visā pasaulē saņem kvalitatīvas un drošas iekārtas.

Vērtības

Kvalitāte
Elastība
Inovitāte

Fakti


LVS EN ISO/IEC 17025:2005

2015.gada 2.martā laboratorija tika novērtēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām nereglamentētajā sfērā: gaismekļu fotometrisko un kolorimetrisko raksturlielumu, fotobioloģiskā drošuma mērījumi; metālisko materiālu novērtējums izturībā pret koroziju, apgaismojuma mērījumi darba vietās.


LATAK-T-515-03-2015.

Akreditācijas apliecība LATAK-T-515-03-2015.

Aprīkojums

Testi tiek veikti ar augstākās precizitātes iekārtām, ražotas Berlīnē - Lichtmesstechnik GmbH Berlin (LMT Berlin) un VLM GmbH - Business Unit Corrosion Test Equipment. Anglijā - Bentham Instruments Ltd.