Informācija

Dielektriskās izturības tests


„Hipot” tests ir nesagraujošs tests, kas nosaka, vai ir pietiekami elektriskā izolācija par normāli notiekošo pārsprieguma pāreju. Tas ir augstsprieguma tests, kas tiek piemērots visām ierīcēm uz noteiktu laiku, lai nodrošinātu, ka izolācija nav nenozīmīga. Hipot testi ir noderīgi, lai atrastu bojātu vai sasmalcināta izolācija, klaiņojošas stieples vai pīti aizsargpārklājumi, vadošie vai korozīvie piesārņotāji ap vadiem, terminālu atstarpes problēmas un pielaides kļūdas kabeļos. Ražošanas procesa laikā ieviesti nepietiekami cauruļvadi un attālumi.

BRC_lab_small-6
  • Kameras tilpums 734 l
  • Iekšējā kamera: 1200x1020x600 mm
  • Temperatūras diapazons (bez mitruma): -40 līdz +180
  • Temperatūras diapazons (ar mitrumu): +10 līdz +95; mitrums no 10 līdz98 %

Dažādu pārklājumu noturības Adhezijas tests


  • Pārklājuma biezums: virs 60 mikroni
  • Griezēju izmērs: 2 mm
  • Griezēju skaits: 6

IP kodu noteikšana


Koda pirmais cipars – aizsardzība pret svešķermeņu iekļūšanu
Cipars Aizsardzība pret svešķermeņu iekļūšanu, kuru diametrs ir Apraksts: objekti/priekšmeti, pret kuru iekļūšanu ir vērsta aizsardzība Var notestēt mūsu laboratorijā
0 Nav aizsardzības
1 ≥ 50mm Lielas virsmas, rokas plauksta, locītavā. Nav aizsardzības pret apzinātu kontaktu
2 ≥ 12.5mm Pirksti un citi līdzīgie objekti/priekšmeti
3 ≥ 2.5mm Instrumenti, kabeļi u.c
4 ≥ 1.0mm Vadi, skrūves u.c.
5 Aizsargāts no putekļiem Putekļi. Neliels putekļu daudzums drīkst iekļūt, bet tas nevar traucēt iekārtas darbību. Pilnīgā aizsardzība pret apzinātu kontaktu
6 Putekļu necaurlaidīgs Putekļi nevar iekļūt iekārtā. Pilnīgā aizsardzība pret apzinātu kontaktu

Koda otrais cipars – aizsardzība pret ūdens iekļūšanu
Cipars Aizsardzība pret Apraksts Var notestēt mūsu laboratorijā
0 Nav aizsardzības
1 Vertikāliem pilieniem Vertikāli krītoši ūdens pilieni nedrīkst traucēt aizsargātas ierīces darbību (Jā) pagaidām Nē
2 Vertikāliem pilieniem, kas krīt ar 15° leņķi Vertikāli krītoši ūdens pilieni nedrīkst traucēt aizsargātas ierīces darbību, kad tā ir pagriezta par 15° no normāla darba stāvokļa (Jā) pagaidām Nē
3 Krītošām ūdens šļakatām Aizsardzība no lietus. šļakatas krīt vertikāli, vai zem 60° leņķa no vertikāles
4 šļakatām Aizsardzība no šļakatām, kas krīt visos virzienos.
5 Ūdens strūklām Aizsardzība no ūdens strūklām no visiem virzieniem.
6 Stiprām ūdens strūklām vai jūras viļņiem Ja ūdens iekļūst iekārtā, tas nedrīkst traucēt iekārtas darbību
7 Īslaicīgo gremdēšanu ūdenī dziļumā līdz 1m Ūdens, kas iekļūst iekārtā, nedrīkst traucēt iekārtas darbību. Iekārtā nav paredzēta darbībai zem ūdens.
8 Gremdēšanu ūdenī dziļāk par 1m uz laiku virs 30 min. Iekārta var ilgstoši darboties zem ūdens
9 Pret augstas temperatūras strūklām Iekārta var darboties augstas temperatūras augstspiediena mazgāšanas apstākļos
IP kods (International Protecting Marking) – starptautiski pieņemts apzīmējums atbilstoši IEC 60529 standartam, kas raksturo tehniskās iekārtas apvalka spēju aizsargāt to no svešķermeņu, putekļu un ūdens iekļūšanas. Šīm kodam ir sekojošā forma: IP(XX), kur X ir cipars vai simbols, ja aizsardzības pakāpe nav noteikta standartā. Aiz cipara var sekot viens vai divi burti, kas sniedz papildus informāciju. Pirmais cipars/simbols nosaka aizsardzību pret svešķermeņu iekļūšanu, otrais cipars – aizsardzība pret ūdens iekļūšanu.
Piemēram, maksimālai aizsardzībai pēc šādas klasifikācijas (IEC 60529) atbilst kods IP68 – putekļu necaurlaidīgs apvalks, kas iztur ilgstošu gremdēšanu ūdenī zem spiediena. Uz doto momentu maksimālai aizsardzībai pēc specifiskā marķējuma atbilst IP69-K kods: augstas temperatūras mazgāšana zem spiediena.

Zemāk ir dota tabula, kur apkopotas aizsardzības pakāpes atbilstoši IP koda cipariem un dati par iespēju veikt testu atbilstoši šī koda ciparam mūsu laboratorijā.

IK kods – starptautiski pieņemts apzīmējums atbilstoši IEC 62262 standartam, kas raksturo elektriskās ierīces apvalka spēju aizsargāt no mehāniskās iedarbes (triecieniem). Ja korpuss sastāv no atsevišķām detaļām, tad IK kodu var piešķirt katrai detaļa atsevišķi, vai norādīt vājākās detaļas kodu visam korpusam. Šīm kodam ir sekojošā forma: IK(XX), kur XX ir cipars no 00 līdz 10, kas atbilst korpusa izturības pakāpei augošā secībā.

Zemāk ir dota tabula, kur apkopotas izturības pakāpes atbilstoši IK koda cipariem un dati par iespēju veikt testu atbilstoši šī koda ciparam mūsu laboratorijā.

IK kodu noteikšana


Cipars Trieciena enerģija Testa apstākļi Var notestēt mūsu laboratorijā
00 Nav definēts
01 0.15J 0.25kg lode, 56mm augstums
02 0.2J 0.25kg lode, 80mm augstums
03 0.35J 0.25kg lode, 140mm augstums
04 0.5J 0.25kg lode, 200mm augstums
05 0.7J 0.25kg lode, 280mm augstums
06 1J 0.25kg lode, 400mm augstums
07 2J 0.5kg lode, 400mm augstums
08 5J 1.7kg lode, 300mm augstums
09 10J 5kg lode, 200mm augstums
10 20J 5kg lode, 400mm augstums

Testu veidi

Biežāk izmantojamais testu veids ir neitrālais sāls miglas tests NSS (neutral salt spray) ar 5% nātrija hlorīda šķīdumu (striktas prasības pret tīrības pakāpi izejvielām, no kurām pagatavo šķīdumu – demineralizēts ūdens un nātrija hlorīds ). Testēšanai var izmantot arī citus šķīdumus – etiķskābi ASS (acetic salt spray) un etiķskābi ar vara hlorīdu CASS (copper-accelerated acetic acid-salt spray), kurus izmanto dekoratīvo pārklājumu (galvaniskie ir varš-niķelis-hroms, varš-niķelis, anodēts alumīnijs) novērtēšanai. Mūsu laboratorijā tiek veikti NSS testi atbilstoši ISO 9227 standartam, kā arī ir iespējams veikt cikliskus klimatiskus testus (VDA 621-415, VW PV 1210, Nissan CCT I) un ūdens kondensāta testus (ISO 6270-2, BS 3900F2, BS 3900 F15, ASTM D2242).

Korozijas testu kamera


Sāls migla - standartizēts testēšanas paņēmiens, kuru izmanto aizsargpārklājumu pārbaudei uz noturību pret koroziju. Aizsargpārklājumi pasargā dažādu metālu (tērauda, alumīnija, bronzas, vara u.c.) izstrādājumus no korozijas. Tā kā parastos apstākļos aizsargpārklājumi ir pietiekoši izturīgi pret koroziju, bija izstrādāts paņēmiens, kas ļauj veikt paātrinātus testus. Pēc paraugu noteikta laika turēšanas, sāls miglā pārbauda, vai nav parādījušās korozijas pazīmes – oksīdi. Testa ilgums ir atkarīgs no aizsargpārklājuma noturības pret koroziju – jo labāku pārklājumu pēta, jo ilgāku laiku nedrīkst parādīties korozijas pazīmes.

Testēšanas aprīkojums - hermētiski slēgta kamera, kurā caur speciālo sprauslu izsmidzina nātrija hlorīda (sāls) šķīdumu. Kamerā tiek uzturēta konstanta vide – uzdotā temperatūra un sāls miglas koncentrācija. Savā laboratorijā mēs izmantojam vācu firmas VLM GmbH sāls kameru CCT 1000-TL I, ar to ir iespējams veikt gan klasiskus sāls miglas testus, gan cikliskus korozijas testus. Atsevišķos testos to varam izmantot arī kā klimatisko kameru.

Kameras iekšējas dimensijas (mm) : 1400 x 710 x 660

Machu vanna ir iekārta paātrinātiem korozijas testiem saskaņā ar Qualicoat zīmola specifikāciju (kvalitātes zīmols organiskiem šķidriem un pulverveida pārklājumiem priekš alumīnija detaļām arhitektūras pielietojumos).

Machu testu vanna


Saskaņā ar Qualicoat specifikāciju, testu veic uz ekstrudētām AA 6060 vai AA 6063 alumīnija sakausējuma detaļām. To veic uz speciāli sagatavotiem paraugiem (ar pētāmo pārklājumu nokrāsotām plāksnītēm, izgrieztām detaļu/konstrukciju daļām) ar līdzenu virsmu 70x70mm. Uz sagatavotiem paraugiem ar speciālu instrumentu ievelk skrāpējumu un novieto šos paraugus Machu vannā uz 48 stundām. Rezultāts ir paraugu vizuālās kontroles atskaite (saskaņā ar Qualicoat specifikāciju, testēšanas šķīduma iespiešanos zem pārklājuma no abām pusēm no skrāpējuma vietas nedrīkst pārsniegt 0.5mm).

Pēc pasūtītāja pieprasījuma varam veikt testu arī pēc citas specifikācijas.

In-SITU temperatūras mērīšanas testēšana (ISTMT)


Bieži vien elektroniskām iekārtām ir nepieciešams veikt temperatūras mērījumus pie noteiktiem apkārtējas vides apstākļiem – konstantas paaugstinātās apkartējas vides temperatūras.

Laboratorijas apstākļos ir iespējams veikt mērījumus elektroniskām iekārtām termiskajā kamerā, kur iespējams uzstādīt jebkuru temperatūru diapazonā no +25C° līdz +55C°. Kamerā nav piespiedu gaisa plūsmas, gaisa plūsma notiek tikai naturālas konvekcijas ietekmē. Līdz ar to šajā kamerā tiek imitēti vissmagākie darbības / vissliktākie dzesēšanas apstākļi pētāmai iekārtai. Ar 12 kanālu temperatūras datu savākšanas ierīci (Extech TM500) un kalibrētiem termopāriem ir iespējams uzņemt temperatūras izmaiņu procesu uzdota laika posmā (no dažām minūtēm līdz vairākām diennaktīm) pētāmas iekārtas uzdotajos punktos (līdz 10 punktiem).